Servitut och inteckningar

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Innan du köper ett hus bör du kontrollera om det finns några servitut och inteckningar, det vill säga belastningar, registrerade. Det vet lantmäteriet som också kan ge dig husets taxeringsvärde, storleken på tomten och berätta vem som är lagfaren ägare.
Dessutom kan du få information om intecknade lån. Det behöver du veta för att kunna räkna ut storleken på dina pantbrevskostnader vid husköpet. Befintliga lån måste antingen lösas av säljaren eller övertas av dig vid köpet.

Servitut är en rättighet som har upplåtits i fastigheten till förmån för en annan fastighet.

Exempel på vanliga servitut

  • Kraftbolaget har tillåtelse att ha en ledning på din tomt.
  • Grannen är tillåten att använda din väg.
  • Grannen är tillåten att ta vatten ur din brunn.

Finns servitut registrerade skadar det inte att be att få veta exakt vad det rör sig om. Detaljerad information finns hos lantmäteriet, som alltid bör kontaktas innan man köper ett hus. Lantmäteriet har information om servitut från fastighetsbildningen och en eventuell styckning.

Det kan finnas muntliga överenskommelser om servitut, så fråga säljaren/mäklaren om så är fallet. Säger exempelvis säljaren att han alltid har fått ta vatten från grannens brunn, så måste det registreras som ett servitut hos tingsrätten. En muntlig överenskommelse förlorar nämligen sitt värde när fastigheten byter ägare.

Hos lantmäteriet kan du få en utskrift med information om fastigheten. Det finns olika utskrifter och det som är viktigast att veta är följande:

  • lagfaren ägare
  • inteckningar
  • servitut
  • taxeringsvärde
  • storleken på tomten
  • delaktighet i samfällighet

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.