Sälja solel

En av de största fördelarna med el från solceller är att du inte bara kraftigt kan reducera dina elkostnader – du kan i vissa fall tjäna pengar på solel. Det innebär att pengarna du investerade för att installera solcellerna återbetalas snabbare, med bättre miljö och ekonomi som resultat.

Genom solceller kan du få ersättning i form av skattelättnader eller rena pengar. Många av de avgifter som tidigare krävdes för att sälja el som privatperson är borttagna, till exempel kostnaden för inmatningsabonnemang.

Vad du behöver för att sälja solel

Vi förutsätter att du redan har fungerande solpaneler installerade och att dessa är kopplade till elnätet. För att då kunna sälja överskottet av din solel behöver du först och främst ett inmatningsabonnemang för mikroproducenter. Sedan behöver du även ett speciellt avtal med ditt elbolag. Det kallas produktionsavtal och är separat från ditt vanliga elavtal.

Precis som ett vanligt elavtal kan priser och villkor skilja sig en del mellan olika leverantörer, vilket betyder att du behöver se över vilket elbolag som lämpar sig bäst för din elförsäljning.

Försäljning av solel som privatperson

Solcellspaneler är generellt inte utformade för att kunna lagra elektricitet i någon större omfattning. Det finns sätt att komma runt detta, till exempel genom batteri, men då är alternativet att sälja inte särskilt lukrativt. Solcellspanelers effektivitet har optimerats under många år, men batterier är inte lika långt framme. För den som endast vill fokusera på att göra sig helt oberoende från utomstående alternativ är batteri i dagsläget det enda alternativet. För alla andra är det mer ekonomiskt och miljövänligare att sälja sitt elöverskott och vänta på att batteriutvecklingen kommit ikapp.

Normalt åker den el som inte utnyttjas av ditt hushåll direkt tillbaka ut i elnätet. Detta överskott av el får du sedan betalt för. Hur mycket du i slutändan får ut beror på ditt elavtal, produktionsavtal och marknadens elpriser i stunden – så kallat spotpris. De primära faktorer som spelar in i avtalet är:

  • Rörlig eller fast prissättning
  • Priset för din inköpta el
  • Priset för den överskottsel du säljer

Elavtal och produktionsavtal från samma elbolag

Det är viktigt att känna till att nästan alla elbolag kräver att du både har avtal för köp och försäljning av el från just dem. I dagsläget är det väldigt få elbolag som erbjuder möjligheten att endast teckna ett produktionsavtal och sedan låta dig välja ett annat elbolag för din köpel.

Med andra ord behöver du jämföra hur mycket du får betalt för ditt överskott och hur mycket du behöver betala när du har underskott. Utöver pris bör du också räkna på hur mycket av din solel som du faktiskt använder. Ett avtal med dyrare köpel men med bättre villkor för försäljning av el kan vara bättre om majoriteten av din el kan användas från solpanelerna direkt, och du därför sällan behöver köpa el – och tvärtom om förutsättningarna är de motsatta. Sammanfattningsvis kan man säga att följande aspekter bör prioriteras när du ska välja elavtal och produktionsavtal:

  • Hur mycket el som generellt produceras genom solpanelerna
  • Hur stor ditt hushålls elförbrukning är
  • Inköpspris av el vid underskott
  • Försäljningspris av solel vid överskott

Olika typer av ersättning för solel

I grunden handlar det alltså om att du får betalt när du producerar för mycket el, och måste betala som vanligt när du behöver el. Det är dock några viktiga detaljer att känna till om hur ersättningen från överskottsel ser ut.

Produktionsavtalet bestämmer hur mycket du får betalt från själva elbolaget. Men du får i de flesta fall även betalt från staten och ägaren av elnätet. Ersättningen från staten får du i form av en skattereduktion per kWh. Från nätägaren får du ersättning för så kallad ”nätnytta”. Nätnytta betyder att dina närmsta grannar får din överskottsel, vilket minskar nätägarens kostnader. Du får därför ersättning för den kostnadsreduktion som din överskottsel ger nätägaren.

Vad som påverkar elpriserna

Som med det mesta i samhället styrs spotpriset primärt av utbud och efterfrågan. Spotpris är som sagt bara en benämning för det aktuella marknadspriset för el. Både köpt och såld el är baserad på spotpriset. Om det finns ett överskott av elektricitet i landet är priserna lägre, men om efterfrågan ökar så ökar också priset.

Eftersom el är svårt att lagra krävs det ett ständigt arbete med att förutse utbud och efterfrågan, men det är i princip omöjligt att helt och hållet undvika energiförluster. En stor del av Sveriges elproduktion består av vattenkraft i Norrland, vilket innebär att det alltid leder till en förlust när elen transporteras ned till södra Sverige. Omvärldsfaktorer kan också spela in i elpriserna – kriget i Ukraina är ett exempel.

Allt sköts automatiskt

Det kan kanske låta svårt och/eller tråkigt att behöva räkna på vilket produktionsavtal och elavtal som ger dig högst ersättning. Men då är det samtidigt viktigt att inse att det i princip är allt arbete du behöver göra. Själva processen med elöverföringen och betalningar sker helt automatiskt. Det är extremt sällsynt att det blir tvister mellan elbolag, nätägare och mikroproducenter, eftersom all eldistribution dokumenteras automatiskt.

Det är också värt att nämna att fördelarna med solel ur rent finansiellt perspektiv har ökat för varje år. Avgifter tas bort eller sänks, fler typer av ersättningar introduceras och smartare processer i elnätet utvecklas hela tiden. Det går aldrig att sia om framtiden med hundra procent säkerhet, men trenden säger definitivt att fördelarna med att sälja överskottet från solceller kommer bli fler.

Sälj hur mycket du vill – men tänka på detta

Som mikroproducent slipper du som sagt betala betala någon avgift för inmatning på elnätet i de flesta fall. Du får också sälja el upp till 80 000 kronor utan att betala moms. Skulle det vara så att du har en så pass stark elproduktion att du säljer för mer än 80 000 kronor per år behöver du registrera dig för moms. Du får då fortfarande betalt för din överskottsel – men behöver applicera 25 % moms för alla inkomster efter 80 000.

Slutligen är försäljning av solel som privatperson ett bra och enkelt alternativ för att tjäna lite extra pengar. Glöm dock inte att hålla koll på utvecklingen kring andra alternativ – till exempel att installera ett batteri, med syfte att vara helt självförsörjande. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen långsiktigt, men i dagsläget är solcellernas effektivitet mer utvecklad än batterierna.

Allt handlar om hur många soltimmar du får per år, spotpriset, och så vidare. Det är inget tvivel om att teknologin kring solceller utvecklats snabbare än batterier. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer det göra miljön en tjänst och åtminstone lätta på din elkostnader – men medan du väntar på hållbara batterialternativ är försäljning av överskottsel till grannarna via elnätet ett bättre alternativ i skrivande stund.