Vikten av utvändigt arbete på huset

i samarbete med lagstrom.nu

Om du köpt ett hus för första gången är det lätt att bli överväldigad över allt som behöver göras. Det kan vara svårt att hålla koll på alla måsten och allt som man behöver hålla uppsikt över. Det är fullt normalt att känna sig lite stressad och i många fall underlättar inte stressen något. Vissa saker är viktigare än andra att hålla uppsikt över, som faktorer som kan påverka det direkta skicket på ditt hus. Att utföra utvändigt arbete på huset är inte att förglömma trots att kan vara svårare att upptäcka och tänka på.

Glöm inte att dränera ditt hus!

Att dränera huset när tiden är kommen är oerhört viktigt. Dränering bör göras cirka var 25-30 år för att säkerställa att fuktnivån i ditt hus håller sig på en bra nivå. Det är inte alltid som dränering faktiskt måste genomföras efter denna tid men det är viktigt att hålla koll på fuktnivån. Många får problem med höga fuktnivåer i källare vilket kan vara ett tecken på att det är dags för dränering. Dränering går ut på att gräva upp marken runt huset och leda bort eventuellt vatten till andra sidan tomten. På så sätt kan du skydda ditt hus från vatten och minimera risken för vattenskador. Många väljer att inte genomföra en dränering om det inte är absolut nödvändigt. Det tillvägagångssättet kan fungera, så länge du håller god uppsikt över skicket på ditt hus, din grund och uppkomst av potentiella fuktskador.

Undvik vatten- och fuktskada

Om huset inte dräneras när det finns ett stort behov finns det en stor risk att vatten tar sig in i grunden. Vattnet kan orsaka stor skada på grunden och eventuellt ta sig vidare in i huset. Mögelskador är vanligt förekommande på gamla hus som inte dränerats korrekt. Kolla in https://lagstrom.nu/ om du vill se över dina behov av att genomföra dränering av din bostad för att undvika dessa problem.

Lämna en kommentar