Köpa hus – Den ultimata guiden

Det finns mycket att tänka på när man ska köpa sitt första hus eller villa. Det är lätt att missa viktiga saker på grund av okunskap som kan leda till kostsamma utgifter. Det är också vanligt att man missar många kostnader som är kopplade till ett husköp. Vi vill här på sajten förenkla processen med att köpa hus och har därför skapat viktiga artiklar förenade med med ett köp av hus. Vill du veta mer om köpprocessen av en bostadsrätt så rekommenderar vi istället att du besöker Ekonomifokus.se och läser deras köpa bostads guide. Här på sajter kommer vi enbart behandla husköp och har därför valt att inte prioritera bostadsrätter.


Populära inlägg


Senaste bostadsfrågorna

Dela solceller med granne

Dela el med granne

Från och med årsskiftet 2022 blev det möjligt för grannar att dela en solcellsanläggning. En…

Solceller i takbeläggning

Solcellstak

Integrerade solceller som ersätter takbeläggning är ett alltmer populärt alternativ till traditionella solpaneler. De är…

12 st råd när du ska köpa hus

1. Skynda långsamt! 

Det är oerhört viktigt att låta husköpet få ta tid, för det är en långdragen historia — och det måste det få lov att vara. Ge dig tid för din egen, för familjens och för ekonomins skull.
Bekanta dig med prisbilden i området genom att t ex följa med i tidningar och på Hemnet samt Bovision. Lär dig om olika huskonstruktioner och gå på många husvisningar. Du måste även se till att du har finansieringen av husköpet ordnad. 85% kan du låna som ett bolån och resterande 15% måste du skjuta in i egen kontantinsats. Har du inte kontantinsatsen kan du ibland finansiera kontantinsatsen med ett privatlån.

1.1 Låna till kontantinsatsen

Det som avgör huruvida du kan låna till kontantinsatsen är din inkomst och dina övriga finansiella förutsättningar. För att banken skall gå med på att du tar ett privatlån + ett bolån krävs det att du/ni har en väldigt hög inkomst i hushållet och att ni inte har för mycket befintliga lån eller krediter. Vill du läsa mer om vad privatlån är och hur de fungerar så kan du kika in på Privatlån.com.

1.2 Jämför bankernas erbjudanden

Det är väldigt viktigt att jämföra bankerna och deras erbjudanden innan du tar ett lån. Det gäller oavsett om du skall låna till bostaden, om du skall ta ett privatlån för renoveringar eller ett kontantinsatslån/topplån. Vi rekommenderar att du använder en jämförelsesajt, till exempel Sambla för att ta reda på vad bankerna kan erbjuda just dig när det kommer till ränta och villkor.

2. Få råd av mäklaren

Men om han eller hon inte är duktig på det, eller om du köper utan mäklare, är det absolut nödvändigt att du skaffar dig information på egen hand. Är du medlem i Villaägarnas Riksförbund kan du prata med dem eller så kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun. En advokat eller jurist kan se till att avtalet blir rätt.

3. Tag reda på mäklarens skyldigheter

Om husköpet förmedlas av en fastighetsmäklare bör du ta reda på vad mäklaren har för skyldigheter gentemot dig som köpare.
Be att mäklaren noggrant förklarar saker för dig och var inte rädd för att ställa krav eller att be att han eller hon ska vara tydligare om du inte riktigt hänger med.

Mäklarens allra viktigaste skyldighet gentemot köparen är att tala om att köparen måste iaktta sin undersökningsplikt, det vill säga att bland annat besiktiga fastigheten i dess helhet på det sätt som paragraf 4:19 i Jordabalken (JB) anger. I köparens undersökningsplikt ingår saker som besiktningsmannen gör, men JB ställer större krav på köparen än så och detta måste mäklaren klargöra. Fråga därför din besiktningsman vad han tänker göra och inte göra. De besiktningsmän som är medlemmar i SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, ska vara duktiga på att informera om detta. Det står t ex detaljerat beskrivet i deras uppdragsformulär som du får före besiktningen och som besktningsmannen ska gå igenom med dig. Exempelvis brukar det inte ingå besiktning av eldstäder eller radonmätning.

4. Finns det en egen brunn? 

Då bör du låta undersöka vattenkvalitén i ett laboratorium. Har du inte gjort det kan du inte klaga på säljaren i efterhand. Säljaren klarar möjligen av att dricka vattnet, det har han kanske gjort i 30 år och vant sig vid de eventuella bakterierna. Men det betyder inte att du kan dricka vattnet utan att bli dålig.

5. Elsystemet

Ser du minsta tecken på att något är fel med elsystemet, bör du låta en behörig elektriker gå igenom huset. Om du inte gör det och det senare visar sig finnas något fel som hade kunnat upptäckas, får du själv ta den ekonomiska smällen. Elfel kan dessutom innebära brandfara!

6. Samfälligheter

Om du ska köpa ett hus och samtidigt blir medlem i en samfällighet, bör du ta reda på vad det kostar. Vilka skyldigheter har du och vilka möjligheter? En samfällighet kan exempelvis äga marken där det finns vägar, kvartersgårdar, garage, centralantenn, med mera.

7. Var går tomtgränsen? 

Det här ställer ibland till med problem. I vissa områden i landet är det inte säkert att man hittar tomtrör som visar var tomtgränsen går. Kanske står inte uthuset på din tomt fastän säljaren hävdar det. Prata med lantmätaren i din närhet angående detta. Ibland krävs det att lantmätaren kommer ut till fastigheten för att undersöka, vissa gånger redan innan du köper huset.
Ta även reda på om det finns några servitut. De flesta hittar du via tingsrätternas Inskrivningsmyndigheter. Lantmäteriet kan även ha tillgång till vissa servitut.

8. Ring kommunen

Ring till kommunens byggnadsavdelning för att höra om de känner till några nya planer för t ex vägdragningar och nybyggen i området. Ta med andra ord reda på hur läget ser ut där du tänker köpa hus. Det kan också vara anledning att undersöka om det verkligen finns erforderliga bygglov.

9. Dolda fel

Om säljaren ska kunna bli ansvarig efter köpet krävs det fel i huset som i lagens mening är att anse som dolt. De flesta förhållanden som upptäcks efter inflyttning är dock inte dolda fel. Väldigt mycket går nämligen att upptäcka när du uppfyller din undersökningsplikt på rätt sätt. Tro inte att du kan göra säljaren ansvarig för allt som du inte har förstått eller inte satt dig in i.

10. Förhandsbesiktigat

Se upp med alla trygghetsetiketter som mäklare kan sätta på fastighetens skick — t ex trumfmärkt, besiktigat eller varudeklarerat. Tro inte på dem. Oavsett vad mäklaren säger bör du göra dina egna undersökningar och besiktningar i god tid innan det skrivs bindande avtal om köp.

11. Besiktningsvillkor

Känner du dig tvingad att skriva på ett köpekontrakt innan du får en chans att besiktiga huset? Se i så fall till att det finns ett villkor i avtalet som ger dig rätt att hoppa av köpet om du inte är nöjd med besiktningen. Villkoret ska vara en ren svängdörr, ett så kallat återgångsvillkor. Då ska du få tillbaka din handpenning och inte behöva ge en anledning till varför du hoppar av. Alla andra konstiga villkor och besiktningsklausuler som ibland används, ställer bara till med bråk. På www.fastighetsmaklarnamnden.se finns närmare uppgifter om bland annat återgångsvillkor.

12. Åtgärder i besiktningsprotokollet

Be att besiktningsmannen gör en uppskattning över vad det kan tänkas kosta att åtgärda de eventuella fel han hittar i huset och sätter upp i sitt protokoll. Den summan kan du sedan använda om du ger dig in i en förhandling med säljaren om ett lägre pris.

Skippa inte besiktningen

Var tredje bostadsköpare oroar sig för dolda fel, visar Länsförsäkringar Fastighetsmedlings senaste undersökning. Någon större överraskning är inte dessa siffror. Hittar du stora problem efter inflyttning — t ex hussvamp, ett läckande tak eller mögel — kan det bli mycket dyrbart. Utgifterna är ändå stora när man flyttar, de kommer på ett löpande band.

Det tråkiga är att det fortfarande finns köpare som struntar i att göra en besiktning. Ibland kan det vara säljaren eller mäklaren som propsar på detta, att de inte får köpa huset om de vill besiktiga. På vissa orter i landet finns det få hus till försäljning och där får köparna snällt finna sig i dessa villkor om de överhuvudtaget vill köpa ett hus.

Andra gånger kan det vara av ren okunskap som köparen inte anlitar en besiktningsman. Här spelar mäklaren en viktig roll – nämligen att upplysa om att säljaren inte är ansvarig för de fel som du själv borde ha upptäckt vid en undersökning. Som köpare har du enligt lag en långtgående undersökningsplikt. Det är alltså din skyldighet att undersöka och kontrollera fastigheten. Tumma inte på det!