Hem
Checklista husköp
Problem husköp
Blogg
Fråga experterna
Intervjuer
Experternas tips
Nyheter
Dolda fel
Mäklare
Banken och lån
Boken Köpa hus
Viktiga adresser
Annonsera
Kontakta oss

Vill du dela med dig av dina erfarenheter kring att köpa hus?

Skriv till oss! Införda bidrag belönas med en trisslott.

Klicka här för att mejlaLäs experternas svar

Ylva Bergers
Konsumentvägledare
Ylva Bergers


Vi har köpt ett hus där det i objektsbeskrivningen står att fastigheten är ansluten till stadens stadsnät (internet). Det visar sig efter inflytt att någon anslutning till stadsnätet inte går att finna. Efter att ha hört oss för bland grannar visar det sig att det i dagsläget inte ens är möjligt att ansluta fastigheten till stadsnätet då det inte finns framdraget till området, det skulle kosta ca 1,5 miljoner att få det utfört. Då det tidigare uppdagats ett flertal felaktigheter i objektsbeskrivningen, bl.a var radonvärdet högre än angivet och också högre än gränsvärdet vilket säljaren senare åtgärdade. Vilka rättigheter/möjligheter har vi som köpare att nu också gå vidare med kompensation i frågan om det icke befintliga stadsnätet?
Matilda

 

Du kan gå vidare med detta. Objektsbeskrivningens innehåll ansvarar säljaren för, men mäklaren skall granska denna om han/hon misstänker att något inte stämmer. Jag tycker nog att mäklaren som fackman skulle ha skaffat sig kunskap om stadsnätet i det område denne arbetar. Säljaren får inte vilseleda. Båda har ett ansvar, menar jag.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

 

Vad ingår egentligen i husköpet?

Vi fick tillträde till huset för två veckor sedan. Bland det första vi märkte var att några fästen för gardinstänger inte finns kvar, utan hon har tagit med fästen till alla fönster i köken. Fick även höra av rörmokaren som var här nyss att de förra ägarna fått ta dit fackman för att spola avloppen flera gånger eftersom dom stockat igen och är i dåligt skick, och rekommenderat stambyte. Jag såg på direkten 50 000-100 000 kr flyga iväg. Sedan såg vi att alla gardinstångsfästen i huset var bortplockade. Jag anser att det är riktigt onödigt eftersom det inte är någon större kostnad för sådana, utan det efterlämnar bara fula hål där de gamla satt.
Jag hittade tidigare en länk till vad som ska ingå, och där stod att gardinstångsfästen ska ingå. Sedan ska ju tydligen gräsklipparen ingå också. Hur gör vi nu? För övrigt var vi tvungna att köpa följande av henne: Utomhusstudsmatta, två snöspadar (en var trasig), en gungställning och trädgårdsmöbler. Ska vi acceptera detta? Säljaren nämnde inget om detta i kontraktet heller. Hoppas du kan hjälpa oss.
Björn

 

Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver kontrakt. Det står i Jordabalken att den som säljer huset till dig inte är ansvarig för de fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning.

Jordabalken, 4 kap 19§ 2 stycket:
"Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som borde varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten för jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet."

Det framgår inte om ni anlitat besiktningsman för överlåtelsebesiktning med tanke på avloppet. Som fackmän bör de kunna varna för riskerna med avlopp om det är ett gammalt hus och råda er till en vidare undersökning av avloppet.

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Gardinfästen som fanns vid besiktningstillfället borde vara kvar och skadorna som uppstått anser jag säljaren ansvarig för, men gräsklipparen kan inte anses som fastighetstillbehör.

Ni behöver naturligtvis inte köpa lösa saker av säljaren om ni inte har någon nytta av dem.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

 

Vad händer vid "fel" på ett hus?

Jag har skrivit ett köpeavtal på ett hus, men har 14 dagars "öppet köp". Det är dock två månader kvar till överlåtelse. Vad kan man förvänta sig ska fungera i ett hus vid ägaröverlåtelsen? Eller rättare sagt finns det någon lag som reglerar vad som ska fungera? Tex värmepumpen? Vad händer om den inte fungerar vid ägaröverlåtelsen? Vad händer om det är ett trasigt fönster vid ägaröverlåtelsen och ägaren hävdar att fönstret var trasigt även tidigare? Tacksam för svar.
Johan

 

Om du fullgjort din undersökningsplikt genom att göra en överlåtelsebesiktning bör det inte bli några problem vad det gäller fel som uppstår innan du flyttar in. Huset skall vara i det skick som det var vid besiktningstillfället.
Säljaren får åtgärda det som inte fungerar eller så kan du begära prisavdrag för att själv få det åtgärdat.
Läs mer under Problem med säljaren: http://kopa-hus.se/problem.html#saljaren
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 


Ingår utomhusspa i husköp?

Vi har precis köpt ett hus med tillträde under november månad. Utanför huset står ett utomhusspa med plats för 5 personer och en vikt på 300 kg. Spat är förbundet med huset så det försörjs med vatten och ström. Det är dock inte fastspikat utan står stadigt av sin egen tyngd. Objektet finns inte med i objektbeskrivningen eller på bilder i densamma. I avtalet som skrivits under tas det däremot inte upp som något som ägaren ska ta med sig.
Nu vill nuvarande ägare ha betalt för spat. Vi menar dock att det faller inom ramen för vad som kallas Byggnadstillbehör eller Fastighetstillbehör. Jag har visserligen inte sett utomhusspa på en lista över exempel på sådant man kan förvänta sig följa med, men det känns ändå som det bör tillhöra huset.
Marcus


Om det fanns vid besiktningstillfället ska det ingå i köpet.
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 Säljare ställer krav på viss besiktningsman

Hej! Vi bjuder på ett hus och säljaren påstår nu att de har rätt att kräva att vi använder oss av deras besiktningsman (de har gjort en överlåtelsebesiktning). Har de rätt att kräva detta? Ger inte detta krav dåliga signaler? Köpekontrakt är inte skrivet. Tack på förhand.
Jan


Nej, de kan inte ställa krav på vilken besiktningsman ni anlitar. Det är viktigt att ni anlitar någon som ni har förtroende för. Ni måste ha ett eget avtal med besiktningsmannen om något skulle fallera i framtiden.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Vitvaror

Kan säljaren plocka bort tvättmaskin och torktumlare från huset fast de fanns där när affären gjordes upp?
Evy


Om det fanns tvättmaskin och torktumlare vid besiktningstillfället ska de ingå i köpet.
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.
Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.

Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Hej!
Min sambo och jag har i dagarna köpt en villa och är mycket nöjda med densamma, men någon vecka innan tillträdet så sa ägaren att larmet var kasst och jag tog till mig detta. Men han plockade även ner detsamma, vilket vi inte kom överens om. Vad gäller?
När vi tittade på fastigheten fanns det en stege för att komma upp på taket för sotning, med mera. Den tog han med sig. Har han rätt till detta?
Claes

 

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör, som här larmet, bör man överenskomma om detta i kontraktet.
Stegen är ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar om den fanns där vid visningstillfället.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

 

Slutstädning

Vi har köpt hus, enligt överenskommelse ska vi flytta in nu på fredag den 23/9. Men vid besiktningen igår 19/9 samt genomgång av huset har säljaren ej städat av tomten vilket skulle ha varit gjort för flera månader sedan. När vi påpekade detta blev säljaren upprörd och mycket otrevlig och vi blev kränkta och hånade.
Vid kontakt med mäklaren om att säljaren vägrar städa av tomten, säger mäklaren att säljaren ska åka ut och städa lite efter vi flyttat in och att vi ska ge och ta mellan oss för att säljaren är snäll.
Jag undrar nu vad ska vi göra? Vi kämpar för att få allt städat enligt avtal och mäklaren säger att vi ska vara snälla? Jag vet att vi har rätt att ta ut en städfirma men kan man lita på att säljaren betalar eller att hon ens kommer ut och städar ordentligt?
Angelica

 

Låt det skriftliga avtalet gälla. Om de inte fullföljer avtalet, så kommunicera via rekommenderat brev och tala om för säljaren att ni kommer att kräva ekonomisk kompensation för kostnaderna med att färdigställa hus och tomt.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Villaolja/ved

Bör resterande olja/ved ingå i ett husköp?
Conny

 

Jag anser inte att ved och pellets kan räknas till fasta tillbehör och då får man avtala med säljaren om det skall ingå i köpet.
Med vänlig hälsning

Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Energibesiktning

Vem ska energibesiktiga huset eller behövs inte det längre?
Patrik

 

Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som är till försäljning energideklareras.
Nybyggnation skall energideklareras 2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis
Läs mer på www.boverket.se.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 


Undersökningsplikt

Vad innebär egentligen köparens undersökningsplikt rent juridiskt? Vad är jag som köpare skyldig att undersöka?
Magnus

 

Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver kontrakt. Det står i Jordabalken att den som säljer huset till dig inte är ansvarig för de fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning.
Jordabalken, 4 kap 19§ 2 stycket:
"Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som borde varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten för jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet."
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

 

Budgivning

Vad gäller när man budar på ett hus? Har man rätt att veta vem man budar mot under budningstiden?
Nina

Det kan konstateras att det för närvarande inte finns några lagregler, branschpraxis eller övergripande regler som i samband med överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter reglerar budgivningsprocessen.
Läs mer om budgivning på www.maklarsamfundet.se
.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 


Dålig lukt i fritidshus

Hej! Jag köpte ett fritidshus för några år sedan och sedan dag ett har det varit "dålig lukt" som känns i huset. Kläder som jag har haft med mig i väskan har när jag kommit hem luktat "konstigt". Ej mögel vid besiktningen. Det finns en torpargrund men den är torr.
Vem kan undersöka/analysera lukten och komma med en åtgärdsplan? Jag har googlat i timmar. Med vänlig hälsning!
Patrik


Mitt råd är att du kontaktar ditt försäkringsbolag och ber om hjälp att finna expert på området.
Om du anlitat en besiktningsman vid överlåtelsen, kan denne hållas ansvarig om han varit försumlig i sitt uppdrag.
Med vänlig hälsning
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 Om en mäklare åtagit sig att ta fram en fastighetsarea, och den sedan inte stämmer vid kontrollmätning av boende och biarea, vem är ansvarig om köparen begär kompensation efter avtal är skrivet? Det står att det är taxeringsinformation.
Leif


Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen såsom fastighetens benämning, taxeringsvärde, areal samt byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt lämnas normalt av säljaren. Mäklaren skall vidarebefordra uppgifterna om inte omständigheterna ger anledning till att först granska riktigheten av uppgifterna. Här har mäklaren åtagit sig uppgiften att få fram boarean och fått det från Skatteverket som han borde kunna lita på. Jag råder Dig att ställa kravet till säljaren i första hand.
Med vänlig hälsning

Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Ingår pellets i ett husköp?
Hej! Tänkte höra om pellets och vedupplag ingår i ett husköp eller om gamla ägaren kan ta med sig det?
Mattias

 

Jag anser inte att ved och pellets kan räknas till fasta tillbehör och då får man avtala med säljaren om det skall ingå i köpet.
Med vänlig hälsning
Ylva Bergers, konsumentvägledare


 

Mäklaren blev arg när jag frågade om vattnet var tjänligt
Hej Ylva! Imorgon är det tänkt att jag och min man ska skriva på köpekontraktet på ett hus som vi har vunnit budgivning för. I ett mail till mäklaren ställde jag frågor om säljaren är beredd att stå för åtgärder som behövs för att radonhalten och vattenkvaliteten ska vara godkända. Direkt efter det fick jag telefonsamtal från mäklaren som började hövligt men övergick till ett otrevligt tonfall när han tog upp vattnet. Han menade att huset sålts som renoveringsobjekt, jag kunde därmed inte begära att säljaren ska "renovera huset för mig". Han sa bland annat att det skulle vara, i såfall, bättre att jag hoppade av köpet, eftersom det fanns andra som var villiga att köpa huset som det är. Enligt honom var det under budgivningens gång man fick ställa sådana frågor och inte innan man skulle skriva på köpavtalet.
Jag kände mig oerhört kränkt, som om jag gjorde något man absolut inte fick göra. Jag behöll lugnet och meddelade att jag inte hade för avsikt att hoppa av köpet. Sedan frågade jag vad han tyckte att vi gör här näst. Då sa han att han fick återkomma till mig när han hade pratat med säljaren.
Är det orimligt att kräva ett hus inte avger hälsofarliga strålningar och att vattnet är drickbart, när man köper ett renoveringsobjekt? Radonsanering och liknande åtgärder, ses det som renovering? Tacksam för snabbt svar.
Xiu


Köparen har en mycket långtgående undersökningsplikt, men mäklarens svar är inte korrekt. Det är naturligtvis före påskrift av kontraktet som dessa frågor skall ställas. Säljaren skall informera köparen om det är känt att vattnet och radonhalten inte har godkända värden.

Kostnader med renoveringen får ställas i förhållande till priset. Innan köpet är genomfört kan man naturligtvis förhandla om villkoren. Säljaren kan sälja till vem han önskar oavsett budgivning och vem som gett högst pris.
Med vänlig hälsning!

Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Säljaren hämtade stegen efter 3 månader
Vi har bott i vårt hus sedan 1 september. I fredags, den 26/11, kom säljaren och hämtade två stegar som vi har räknat med som en del av köpet. Han har inte tidigare nämnt att han ville behålla stegarna. Nu kan vi inte ta oss upp på taket eftersom vi inte hade någon stege sedan tidigare. Vad är det som gäller här? Kan vi be mäklaren om hjälp?
Gabrielle

 

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör bör man överenskomma om detta i kontraktet.
Stegen är ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar om den fanns där vid visningstillfället.

Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Energideklaration
Kan man som köpare kräva att säljaren bekostar en energideklaration efter att köpebrevet och kontraktet är underskrivna, trots att man inte någon gång under affärens gång nämnt något om detta?
Anna


Köparen kan kräva, efter anmodan, att säljaren bekostar en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden. Boverkets tolkning är att datum för kontraktets undertecknande räknas som försäljningstidpunkten.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 Skyldigheter och rättigheter för mäklaren?
Hej! Jag och min blivande sambo har hittat en gård vi vill köpa. Problemet är att mäklaren inte är villig att göra någonting, han sitter i Stockholm och huset finns i Sörmland. Han vet inget om huset och ägaren har fått det i gåva och vet inget heller. Nu har jag jobbat i tre veckor med att ta fram all fakta jag överhuvudtaget skulle kunna behöva. Ändå vid besiktningen saknas det papper så som ett slutbevis av slutbesiktningen (huset är byggt 2006), alla ritningar, byggfelsförsäkringar, energideklaration, mm. Mäklaren säger bara till mig att förkomna papper kan vi inte göra något åt! Har han inga skyldigheter mot mig som köpare? Jag har undersökt denna fastighet utan och innan. Nu är jag arg och det mest troliga är att vi hoppar av allt pga att vi inte får in de papper vi behöver ha, anser jag. Är det här god mäklarsed att sitta på rumpan och bara säga: "Jag vet inte, ägaren vet inte, papper som är borta kan vi inte göra något åt"?
Ann-sofie


Fastig hetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed: fastighetsmaklarnamnden
Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Öhrn ger information och vägledning per telefon till kunder som har kontakt med Mäklarsamfundets medlemmar: maklarsamfundet
Med vänlig hälsning!

Ylva Bergers, konsumentvägledare
Felaktighet i energideklaration
Säljaren säger sig ha lämnat över faktura från sin elleverantör till Anticimex som gjort en energideklaration på mäklarens uppdrag. När vi ska ändra ägare ser vi att årsförbrukningen inte stämmer, den slår på cirka 500 kr/mån. Kan vi reklamera köpet mot säljaren? Han svär sig fri och anser att det är Anticimex som får stå för felaktigheten.
Ann-Britt

 

Ni har inget avtal med Anticimex utan får ställa ert krav till säljaren av huset. Säljaren får i sin tur ställa kravet mot Anticimex.
Detta är en tvist mellan privatpesoner och får prövas i tingsrätt om ni inte kan komma överens.
Hör med ert försäkringsbolag hur rättskyddet ser ut i hemförsäkringen. Det kan bli en dyrbar historia att pröva tvisten.
Med vänlig hälsning!
Ylva Bergers, konsumentvägledare


 

Säljare uppgav felaktig uppvärmningskostnad
Vi köpte ett hus i december -08. Säljaren uppgav en driftskostnad på 45 000 kr per år, och vi diskuterade även uppvärmningssystemet som var relativt nytt (cirka 3 år, vattenburen luftvärmepump) och att detta system var det bästa och bidrog till de låga driftkostnaderna. Huset är 258 kvm. Vi såg ingen anledning att ifrågasätta detta. Nu visar det sig att de i själva verket hade en driftskostnad på 95 000 kr förra året, vi har kollat upp detta med utskrift av deras fakturor genom kommunen, så det är säkrade siffror.
Vi har mellan december-mars redan betalat 46 000 kr i drift. Nu min fråga: Vad kan vi göra? Vad har vi för rättigheter? Om vi ska begära någon typ av ersättning, hur mycket kan det handla om? Vi känner oss grundlurade och känner att vi kanske inte kan bo kvar pga dessa höga kostnader. Men huset är ju inte värt lika mycket vid en försäljning idag, eftersom driften är så dyr! Hur hittar jag domar hos tingsrätten i liknande ärende? Mycket tacksam för svar!!
Jenny


Säljaren har lämnat felaktiga uppgifter och har ansvar för detta. Konfrontera säljaren skriftligt med uppgifterna och krav om kompensation. Fackman får räkna på den ekonomiska förlusten. Tvist som denna prövas i tingsrätt. Kontakta juridiskt ombud efter att ha tagit reda på vilket rättsskydd hemförsäkringen ger.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Felaktig information från mäklaren
Jag har precis köpt ett hus, där det i mäklarens objektsbeskrivning stod att huset har kommunalt avlopp och vatten. Nu har jag från grannarna fått höra att det inte alls är så utan både avlopp och vatten är enskilt men delas mellan flera grannar och även en golfbana. Det är nu tydligen på gång att det ska bildas en förening för detta. Jag tycker och tror att både säljare och mäklare vetat om detta men inte upplyst oss som köpare. Kan ett sådant fall hänvisas till undersökningsplikten eller ska jag som köpare kunna lita på att den information som står i mäklarens objektbeskrivningar är sann? Jag känner mig lurad och skulle vilja ha ekonomisk kompensation, för det var inte under de angivna förutsättningarna jag köpte huset.
Är det rimligt och vad kan jag i sådana fall begära/förvänta mig??
Stefan

 

Den som lämnat informationen till köparen ansvarar för riktigheten i denna. Om mäklaren fått sin information om fastighetens skick från säljaren, kan mäklaren knappast lastas för felet i objektsbeskrivningen. Fråga mäklaren om det är säljarens uppgift.
Om så är fallet kontakta säljaren och begär kompensation. Detta är en affär mellan privatpersoner och kan prövas i tingsrätt. Kontakta ert hemförsäkringsbolag angående rättskydd.
Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten och har ingen skyldighet att undersöka fastigheten närmare. Mäklaren får sin information om fastighetens skick från säljaren: fastighetsmaklarnamnden
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Tillträde före överlåtelsedagen
Vi skulle vilja starta upp en del renoveringsarbeten en vecka innan vår egentliga tillträdesdag enligt kontraktet. Det ärOKj med säljaren. Säljaren har flyttat ut en månad innan. Huset är tomt. Bör vi teckna någon särskild försäkring för den veckan? Något annat att tänka på?
Urban


Gör en skriftlig överenskommelse med säljaren och kontakta ditt försäkringsbolag om en ansvarsförsäkring.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Information i objektbeskrivning bindande efter kontraktskrivning?
Vi har precis skrivit på ett kontrakt där det i objektbeskrivningen står att köket har en köksö. Säljaren skriver på kontraktet men säger sedan att eftersom köksön är byggd av honom själv och står på hjul så ingår den inte utan att vi kan få köpa den för 4 000 kronor. Köksön är byggd på sådant sätt att den hör ihop med resterande kök både med skåp, luckor och bänkskiva.
Vad är det som gäller? Har han rätt att göra så eller är det som står i objektbeskrivningen i påskrivet kontrakt bindande? Vi tycker att det inte borde gå att ta bort saker som står beskrivet i kontrakt och objektsbeskrivning. Den låg även med på planlösningen vi fått av mäklaren.
Johanna


Köksön ingår i köpet.
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Diskmaskin
Min dotter flyttade in i sitt hus. På andra dagen förstod hon att diskmaskinen inte fungerar. Får hon själv stå för det? Jag undrar också över fönsterna som inte var putsade. Det blev ju extra arbete för henne.
Eva


Om inget annat avtalats ska maskinerna vara i det skick som de var vid besiktningen. Köparen har en långtgående undersökningsplikt och fel på vitvarorna borde kunna upptäckas vid besiktning av huset.
Begär prisavdrag om städningen inte var utförd så som avtalats.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

Vad tillhör huset?
Jag undrar — ska det finnas en tvättmaskin när man köper ett hus? Stege vet jag att det måste finnas. Tack på förhand.
AngelicaOm det fanns tvättmaskin vid besiktningstillfället ska den ingå i köpet.
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.
Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Exekutiv auktion
Hej! Vi funderar på att köpa ett hus på exekutiv auktion. Vad ska vi tänka på och finns det någon möjlighet att genomföra en besiktning när man köper ett hus på exekutiv auktion?
Fredrik


Bra information finns på Kronofogdemyndighetens hemsida: www.kronofogden.se (rubrik "Försäljning av fastigheter och bostadsrätter"). För varje fastighet finns en beskrivning och värdering. Det är viktigt att du inför auktionen undersöker fastigheten noga och skaffar dig tillräcklig information om den. Man kan inte räkna med att i efterhand få ersättning för dolda fel, etc. Fastigheten säljs i det skick den befinner sig vid auktionen. Varje fastighet visas före utsatt auktionsdag, vid ett speciellt visningstillfälle. Det är som regel det enda tillfälle när fastigheten visas.
Ylva Bergers, konsumentvägledareJag undrar — ingår vitvarorna i husköp? Jag har köpt ett hus och när vi gick igenom det för att se vad säljarna ska lämna kvar till oss sa de att de tar med sig torktumlaren. Har säljaren rätt att ta med sig vitvarorna?
Hasse


När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.
Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Det går inte att komma efter kontraktskrivningen och säga att torktumlaren inte ingår i köpet.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 


Lagfart
För ett tag sedan erbjöd mina svärföräldrar att köpa ett hus till mig och min sambo, som vi skulle få hyra av dem. Självklart blev vi eld och lågor då vi själva var intresserade av att köpa huset men på detta viset behöver vi inte själva ta lån utan bor billigare än vad vi gör idag. Huset har tillhört en släkting till mina svärföräldrar, han dog i höstas. Han testamenterade då huset till Cancerfonden och det är dem "vi" ska köpa det av. Pris och allt är bestämt, men när alla papper skulle skrivas visade det sig att lagfarten fortfarande står kvar på mannen som dog. Min fråga är om det verkligen ska ta så lång tid? Vi vill inte börja renovera i huset innan allt är färdigt och lagfarten står på mina svärföräldrar. Vad tycker du? Ska man börja renovera eller ska vi vänta? Vart vänder man sig för att få hjälp med lagfarten? Kan man påskynda det? Tacksam för svar snarast!
Ida


Kontakta Lantmäteriet som är inskrivningsmyndighet: www.lantmateriet.se.
Som du själv skriver, vänta med renoveringen tills ni fått klarhet i frågan om lagfarten.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Ska olje- och vedlager anses ingå i husköpet?
Ingemar


Det brukar finnas en standardklausul i kontraktet som säger att bränslelager ska övertagas till gällande dagspris.
Se till att det framgår av kontraktet vad som ingår eller inte i köpet. Ved och olja kan inte anses vara fasta tillbehör enligt Jordabalken.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Lös eller fast egendom?
Hej! Har precis sålt vårt hus privat och har två frågor angående lös eller fast egendom! Huset vi sålt har många inbyggda garderober samt att vi även har en fristående. Undrar om den måste ingå i köpet? Undrar också om jag är måste lämna kvar en fristående stege för att komma upp till skorstenen för sotning?
Anders


När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör bör man överenskomma om detta i kontraktet.
Garderober anses vara byggnadstillbehör och stegen ett fastighetstillbehör och båda ska lämnas kvar om de fanns där vid visningstillfället.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Hej! Tänk dig ett scenario att jag ska köpa ett hus och alla vitvaror, t ex spis och tvättmaskin, vid tillfället då jag tittar på huset fungerar och ser ut att vara i bra skick. Vad händer om jag skriver köpekontrakt, får tillträde till huset sex månader senare och då upptäcker att spisen har gått sönder och tvättmaskinen är repig? Har jag som köpare rätt att kräva ersättning av säljaren eftersom dessa varor var "ok" när köpekontraktet skrevs?
Åsa


Om inget annat avtalats skall maskinerna vara i det skick som de var vid besiktningen.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

Vi är intresserade av ett hus som har en andel i en samfällighet. Vad innebär det samt vad ska vi tänka på och vad kostar det?
Hanna


En samfällighetsförening kan bildas när fastigheter gemensamt ska använda sig av mark eller olika anläggningar.
Läs mer på Lantmäteriets hemsida: Samfälligheter
.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Kan jag flytta med mitt gamla elavtal till mitt nyinköpta hus? Har tidigare hyrt ett hus.
Håkan


När du flyttar in på din nya adress måste du teckna nätavtal och avtal om leverans av el. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Vem som är nätägare avgörs av var fastigheten är belägen rent geografiskt. Du kan därför inte välja nätföretag. Man kan avtala med sin elhandlare om att få ta med sig sitt elavtal.
Läs Elrådgivningsbyråns faktablad: FAKTABLAD
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 


Hur går man till väga om man vill köpa ett hus privat? Vad är viktigt att tänka på?
KatarinaAtt köpa en bostad är en stor affär och man ska inte ta för stora risker. Nackdelar med att köpa privat kan vara att inte få råd och information av mäklaren, som är ansvarig för att upplysa köparen om dennes plikter och juridiskt hållbara köpehandlingar. Banken är viktig i sammanhanget för att få en hållbar boendekalkyl.
Denna hemsida har en bra checklista på följande länk:
http://www.kopa-hus.se/checklista.html
Låt Dig inte stressas inför husköpet och följ de utmärkta råden som finns på Konsumentverkets hemsida:
http://www.boende.konsumentverket.se eller ring din kommunala konsumentvägledare.
Ylva Bergers, konsumentvägledare
Var kan man få tag på tidigare registrerade fastighetsägare?
LindaVänd Dig till Inskrivningsmyndighet hos tingsrätten.
Vänlig hälsning!
Ylva Bergers, konsumentvägledareJag undrar om man kan bli sjuk av att bo i hus? Jag och andra familjer som bor i eget hus har varit sjuka då o då sedan vi flyttade in i egna hus, t ex magbesvär, ledvärk, huvudvärk och trötthet. Hur kan man få reda på det och kan man få ersättning?
MonikaJag tycker att du skall kontakta miljökontoret i din kommun. Om ni, som blivit sjuka, bor i samma sorts hus och haft liknande besvär, kan ni kanske driva detta gemensamt. Behövs någon åtgärd får man undersöka om säljaren har något ansvar för de eventuella felen i huset.
Vänligen

Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Jag och min sambo skall köpa hus. Vi undrar när man ska/kan anlita en besiktningsperson för genomgång av huset? Kan man göra en besiktning efter det att man vunnit budgivningen, hur blir det då med eventuella fel som upptäcks efter budgivningen är klar? Jag menar man kanske då hittar saker som är väldigt kostnadskrävande och kan man då i efterhand kräva att budgivningen går tillbaks eller kan man kräva att köpesumman sänks? Bör man besikta huset innan man börjar med budgivning? Att dra dit en besiktningsman/kvinna som vi betalar för på en öppen visning bland andra spekulanter verkar ju inte så roligt?
Dennis


Köp av fastighet är bindande först när båda parter skrivit på kontraktet. Har man då inte besiktigat huset, kan man skriva in en återgångsklausul, där man bestämmer vilka fel, som ger köparen rätt att låta köpet gå tillbaka. Låt juridiskt kunnig person utforma kontraktet och lår Er framför allt inte stressas inför husköpet.
Ylva Bergers
, konsumentvägledare


När jag och min sambo efter dagar av oro hade vunnit en budgivning på ett hus var det mäklaren som insisteradepå att vi skulle ta dit en besiktningsman eftersom säljaren ville sälja huset snabbt. Vid besiktningen hittade han fukt i golvet som vi senare undersökte med en annan firma som även gav en offert. När vi bestämde oss för att pruta på priset ville säljaren inte längre sälja huset till oss utan satte igång och åtgärdade anmärkningarna som besiktningsmannen hade hittat.
Något köpekontrakt pratade mäklaren aldrig om utan bara ett köpebrev. Nu känner vi oss lurade eftersom vi besiktigade huset och påtalade felen när vi prutade. Även säljaren manade till att vi skulle ta dit en som konstaterade fuktproblemen i golvet. Har inte mäklaren en skyldighet att se till att ett köpekontrakt skrivs? Tyvärr visste vi inte exakt hur allt går till vid husköp men trodde mäklaren skulle hjälpa till.
Andreas


Säljaren är inte bunden att sälja till en spekulant som fått ett accepterat bud (muntligen eller skriftligen) förrän köpekontrakt är undertecknat.

När Du har bestämt Dig för att köpa huset skriver Du och säljaren, om denne har bestämt sig för Ditt bud, ett köpekontrakt. Detta avtal är bindande och ska bland annat innehålla köpeskilling, handpenning och tillträdesdatum. När hela affären är klar och säljaren har fått alla sina pengar bekräftas det med ett köpebrev.

Mäklaren är behjälplig med dessa papper om det ingår i hans uppdrag, som han fått av säljaren.

Ylva Bergers, konsumentvägledareNär vi köpte vårt hus i somras var vitavrorna åldersbestämda enligt objektsbeskrivningen. Diskmaskinen var från 2001, tvättmaskin från 1999 och ugn/spis från 2001. Vi märkte senare att tvättmaskinen tvättade dåligt och diskmaskinen diskade dåligt. Vi kontaktade leverantören som berättade att diskmaskinen är från 1991 och tvättmaskinen från 1989. Spis och ugn är minst 15 år gamla. Säljaren har bara meddelat mäklaren att de inte ska kompensera utan att de inte tänkt att tiden gått så fort, så för dem var det bara ett litet misstag..Men för oss handlar det om utgifter på minst 20 000 kr extra som vi inte räknat med. Vad har vi för rättigheter och vad har säljaren för skyldigheter att ge korrekt info?
Andreas


Självklart får säljaren inte fara med osanning. Det ska man inte behöva acceptera. Begär prisavdrag.
Vid tvist kontakta tingsrätt. Rör målet ett mindre belopp än ett halvt basbelopp handläggs det som ett förenklat tvistemål.

Ylva Bergers, konsumentvägledare
Ska tvättmaskinen föja med?
Hej! Det står i husannonsen vilka vitvaror som finns, däribland en tvättmaskin. Säljaren frågade oss om vi ville köpa tvättmaskinen också. Vi blev lite fundersamma om den inte ska följa med när den stod med i annonsen? Tacksam för svar!
MarieSjälvklart skall tvättmaskinen ingå i köpet.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

Vad ingår i priset?
Jag har en fundering. Vi har hittat ett hus som vi har bjudit på och som vi får köpa om vi vill. Det jag undrar är: På gården finns det en grillplats anordnad (vindskydd murad grill och grillplatsen är uppfylld med grus). Det stod ingenting i beskrivningen av huset och mäklaren sa inget på visningen att den inte skulle ingå. Nu hävdar säljaren att hon vill ta den med sig eller sälja den till oss. Vad gäller? Ska den ingå i huspriset eftersom den redan är byggd på plats? Nästa fundering är veden som finns i veboden, vad gäller för den?
HelenaNär det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.
Borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Ved kan inte anses vara fast egendom.

Ylva Bergers, konsumentvägledare
Hur borde vi gå vidare?
Hejsan, jag och min fru har skrivit ett köpekontrakt på ett hus i Vellinge, söder om Malmö. Köpekontraktet ger oss möjlighet att när som helst hoppa av affären utan anledning men säljaren kan inte sälja till någon annan. Vi har gjort en besiktning med en SBR-ansluten besiktningsman. Enligt protokollet var det en hel del som borde åtgärdas, inte minst taket då besiktningsmannen hittat hål i takpappen med fukt i ett badrum som resultat. Efter besiktningen har säljaren och mäklaren börjat ifrågasätta besiktningsmannens kompetens med resultatet att säljaren sagt att han endast kommer "lappa takpappen, förutsatt att det verkligen är hål".
Hur borde vi gå vidare? Mäklaren tycker att ytterligare en besiktningsman ska undersöka huset. Vi tycker att om vi skulle be en ny besiktningsman att besiktiga huset är det som att medge att den första besiktningsmannens protokoll inte gäller. Samtidigt tror vi inte att vi kan förmå säljaren att åtgärda fler punkter eller sänka priset om vi inte får honom att förstå att det är fler punkter som borde åtgärdas. Husfakta: Byggår: 1970 1,5 plans tegelhus Platta på mark Urval av punkter i protokoll: Takpappen på garagetaket har släppt samt lutningen är för dålig. Takpappen lades om 2003. Tegelbalk ovanför ett fönster har brustit. Takpappen på hustaket har minst ett hål där vatten läckt in och orsakat fukt. Trät på gavlarna är gammalt och borde bytas. Det är originalträ. För hög fuktkvot i ena gavelns fönster.
Andreas
Ni har anlitat certifierad besiktningsman och fått ett protokoll att gå efter. Om huset inte motsvarar Era förväntningar och säljaren inte vill åtgärda felen har Ni, klokt nog, skaffat en återgångsklausul.
I detta läge blir det en förhandlingssak med säljaren, som inte kan tvingas till åtgärder om denne inte förbundit sig något i kontraktet.

Ylva Bergers, konsumentvägledareMåste jag betala för köpekontrakt/köpebrev?
Hej! Jag är på väg att köpa ett hus privat som jag har hyr i nuläget. Bank och mäklare tar cirka 6.500 kr för att ordna med köpekontrakt och köpebrev. Kan jag inte göra detta själv? (Besiktning av fastigheten görs nästa vecka).
May-Louise


Visst kan Du göra det själv om Du har kunskapen, men som jag svarat tidigare kan det vara en bra idé att ta professionell hjälp med de juridiska delarna av köpet. Det är viktigt att avtalet blir juridiskt hållbart.
Du kan antingen anlita en mäklare eller en jurist för att upprätta kontraktet och för att få hjälp på tillträdesdagen. Att köpa en bostad är en stor affär och man ska inte ta för stora risker.
Länktips:
Konsumentverkets boendesida är oskattbar: www.boende.konsumentverket.se.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

 

Felaktigheter i objektbeskrivningen
Vi har precis flyttat in i ett nyrenoverat hus där det i objektbeskrivningen står att det ska vara parkettgolv i sovrummen och i en hall, ca 50m2. Nu har det visat sig att det inte är parkett utan ett fanérgolv som inte kan slipas om, parkett går att slipa om 2-4 gånger beroende på kvalitet. Att det inte är parkett är nästan omöjligt att se, kan detta räknas som ett dolt fel? Eller faller det med undersökningsplikten? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i detta fall?
Micke

Den som lämnat informationen till köparen ansvarar för riktigheten i denna. Om mäklaren fått sin information om fastighetens skick från säljaren, kan mäklaren knappast lastas för felet i objektsbeskrivningen. Fråga mäklaren om det är säljarens uppgift.
Om så är fallet kontakta säljaren och begär kompensation. Detta är en affär mellan privatpersoner och kan prövas i tingsrätt. Kontakta Ert hemförsäkringsbolag angående rättskydd.

Ylva Bergers, konsumentvägledare
Budgivningspartner
Har man som köpare av hus, efter att budgivningen är avslutad, rätt att få veta vilka som varit med i budgivningen så att det inte är någon fejkbudgivare som egentligen inte finns?
PerSpekulanten har inte inte rätt att få veta vilka bud som lämnas, vilka de andra budgivarna är eller vilka villkor som diskuteras med andra spekulanter. Det finns inte heller någon absolut rätt att få bjuda över. Det enda en spekulant har rätt att få veta är om han eller hon får köpa.
Läs Fastighetsmäklarnämndens faktablad.

Ylva Bergers, konsumentvägledareÄr garderober byggnadstillbehör?
Då jag tillträdde mitt nya hus upptäckte jag till min förvåning att garderoberna i ett av sovrummen var bortplockade, kvar fanns enbart skruvhålen i taket där garderoberna varit fästa. Jag har diskuterat detta med min mäklare som säger att garderoberna inte ingår i köpet då dessa ej blivit omtalade i objektsbeskrivning eller kontrakt, medan jag hävdar det motsatta att de ingår då de ej blivit undantagna. För visst bör fastskruvade garderober anses vara byggnadstillbehör?
Rut


När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Garderober får anses vara ett byggnadstillbehör.
Borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.

Ylva Bergers, konsumentvägledareBehöver man något särskilt tillstånd för att få bo permanent i ett fritidshus?
Linda


Nej, det behövs inte något så kallas tillstånd för att göra det.
Ylva Bergers, konsumentvägledareEfter att gjort vårt första köp av hus är vi lite besvikna. När vi flyttade in upptäckte vi att kylskåpet inte fungerade och när vi talar om det för både mäklare och säljare händer inget. Enligt säljaren fungerade den utmärkt och mäklaren ger inget svar. Vidare visade det sig att köksfläkten inte fungerar fullt ut. Största problemet var att säljarens telefonbolag strulade med hans uppsägning och nu efter nästan två månader kan vi forfarande inte skaffa telefon. Min fråga är om man kan göra något i detta läget och i så fall vad?
AleksandraKöparen har en långtgående undersökningsplikt och fel på vitvarorna borde kunna upptäckas vid besiktning av huset.
Vad gäller telefonen bör säljaren ta sitt ansvar och se till att inkoppling av köparens telefon kan ske snarast. Eftersom köplagen reglerar köp mellan privatpersoner, får man söka juristhjälp om problemet inte kan lösas mellan parterna.
Ylva Bergers, konsumentvägledareJag och min sambo fick nys om ett hus av en jobbkollega för ungefär en månad sen. Vi åkte och tittade på huset, inte inuti utan bara utanpå . Sen tog vi kontakt med dem som äger huset och de sa att de redan kontaktat mäklare. Frågan som lyder är: Måste vi köpa huset via mäklaren? Deras mäklare är M2. Tacksam för svar!
Anna o Mathias


Det är säljarens avtal med mäklaren som bestämmer hur försäljningen skall gå till.
Ylva Bergers, konsumentvägledareAtt köpa privat
Min dotter går i husköpartankar och jag vill så gärna hjälpa henne. Jag tipsade henne om denna sida och hoppas hon har nytta av den. Jag har hört att de har varit i kontakt med en husägare som vill sälja privat, inte via mäklare. Vad är fördelar och nackdelar med ett sådant köp och inte minst — varför väljer säljaren att sälja så?
Maria


Jag kan enbart spå i varför säljaren väljer att sälja sitt hus utan mäklare; mest sannolikt för att spara in på mäklararvodet.
Nackdelar för köparen kan vara att inte få råd och informatiom av mäklaren, som är ansvarig för att upplysa köparen om dennes plikter och upprätta boendekalkyl och juridiskt hållbara köpehandlingar. Läs mer på Mäklarsamfundets hemsida om "Köpa bostad med hjälp av fastighetsmäklare":
Mäklarsamfundet.se
Be din dotter att inte låta sig stressas inför husköpet och att följa de utmärkta råden som finns på Konsumentverkets hemsida:
Konsumentverket.se
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 


Vi har köpt ett hus med tillträde först 15 augusti. Problemet vi har är att trädgården som utlovades vara jättefin inte har skötts om dom senaste åren. Gräsmattan är mer en leråker än gräs, det ligger stora högar med gammalt gräs och kvistar, avbrutna grenar hänger kvar i träd och buskar och den fantastiska häcken som skulle ge insynsskydd har inte klippts på åratal och behöver därför en total nerklippning.
Vi fick löfte om att få börja plantera och sätta potatis redan nu men nuvarande ägare har inte gjort något för att städa upp på tomten så vi har meddelat att vi avstår från tillträde tills uppstädning gjorts. Kan vi på något sätt kräva att trädgården sköts på rimligt sätt så att ytterligare skada undviks? För oss var trädgården ett av skälen till att vi valde just detta huset, det ingår också ett litet växthus som är i mycket sämre skick än vad som utlovats. Vad kan vi göra?
Dag


Den 15 augusti skall hus och trädgård naturligtvis vara i det skick som utlovats. Om inte, hör med fackman om vad det kostar att iordningställa trädgården och kräv prisreducering av säljaren på detta belopp.
Som köpare har man dock en långtgående undersökningsplikt. Låter som om man kunde ha konstaterat detta skick vid en okulär besiktning av fastigheten och vid kontraktskrivning kommit överens om villkoren.
Ylva Bergers, konsumentvägledareVi är på väg att köpa hus, vi har hittat ett som vi gillar i rätt område och till rätt prisklass, byggt 1972. Huset var varudeklarerat utan anmärkningar, men vi ville ha en mer noggrann besiktning. Ägarna till huset ville sälja snabbt och det var svårt att få tag i en besktningsman, så därför tog vi tillbaka samma besiktningsman som hade varudeklarerat huset och hade en genomgång med honom.
Ytterväggssyllarna i detta hus är bytta för ca 11 år sedan, vi krävde att han skulle ta bort golvlisterna och fuktmäta igen. Det visar sig då att det åter var fukt i syllarna. Detta ska nu åtgärdas igen. Ett företag är anlitat av säljarna för att utreda och åtgärda detta.
Mäklaren och säljaren vill nu att vi ska skriva kontrakt innan utredningen är gjord med en klausul om att den ska göras och att ägarna ska stå för bytet av syllar. Vi vill vänta och skriva tills utredningen är gjord, där det står hur mycket som behöver åtgärdas. Vi känner att innan utredningen är gjord vet ingen hur mycket som måste åtgärdas. Det kanske behöver bytas reglar i väggarna, bytas isolering...
Men i det kontrakt vi har står det ju bara att ägarna ska stå för syllbytet. Blir det då vi som ska stå för resten? Om måste man ta ner innerväggar och bryta upp golv, innebär det ju att vi måste fixa nytt vilket är en merkostnad som man vill ska generera ett prisavdrag på huset.
Vår fråga är om det är orimligt av oss att kräva att utredningen, där alla åtgärder mm finns specificerad, är gjord innan vi skriver kontrakt med en klausul om hänvisning till utredning och åtgärder?
Hans och Lena


Man kan inte vara nog försiktig och noggrann då det gäller att formulera ett kontrakt som skall skrivas under! Rådgör med mäklaren om återköpsklausul i kontraktet, som i detalj reglerar återgång om utredningen visar allvarliga byggfel eller fuktskador.
Låt Er framförallt INTE stressas av mäklare och säljare!

Läs Fastighetsmäklarnämndens faktablad "Bra att veta om fastighetsmäklaren och fastighetens skick": http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/faktablad.htm

Om säljaren tycker attdet är orimligt och inte vill sälja under de premisser Ni önskar, står det naturligtvis säljaren fritt att backa.
Med vänlig hälsning
Ylva Bergers, konsumentvägledareVad ingår vid köp av hus?
Hej! Vad ska man begära att det ska ingå vid en husaffär? Har hört att det till exempel ska ingå en lång stege och en någorlunda bra gräsklippare. Är det så eller är det bara allmänna goda praxisar som man bör skriva ned? Tack på förhand från en som ska köpa hus om ett par månader.
Jonas

I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Fastighetstillbehör är föremål som av fastighetsägaren har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk.
Byggnadstillbehör är också sådant som fastighetsägaren har tillfört och som är ägnade för stadigvarande bruk. Föremålet skall normalt vara till samma nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten.
Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Om en säljare skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta fullt möjligt om parterna överenskommer om detta i kontraktet.
Se till att det framgår av kontraktet vad som ingår i köpet, så att inte säljaren tar med sig något som Du räknat med att få. Låt gärna någon jurist titta på det innan Du skriver under.
Jordabalken finns att studera på följande länk: Jordabalken. Se kapitel 2, paragraf 2.
Om det finns en fast stege på huset i samband med fastighetsköpet ska denna betraktas som byggnadstillbehör, dvs ingå i den fasta egendomen vid köpet. Om det funnits en lös stege som tillfälligt legat på taket i samband med husvisning och köparens besiktning/undersökning, kan denna ha tagits bort före överlåtelsen, men stegen borde i så fall ha undantagits från överlåtelse i samband med köpet. Om det finns en gräsklippare, ställ frågan om den ingår i köpet. Inget säger att säljaren måste tillhandahålla en gräsklippare till köparen.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Hej! Kort före slutliga underskriften fick vi av säljaren höra att det var ett cirka 2 kvm stort hål i panelen i ett rum (dolt bakom en bokhylla) och att parketten i ett annat var extremt sliten och dold av en matta. ”Men det har väl mäklaren upplyst om?" sa säljaren, vilket han inte hade. Mäklarens svar på det var: ”Det trodde jag att jag hade sagt!”
Nåväl, vi blev besvikna men struntade i dessa fel. Men sedan, precis efter underskrifterna vid köpet, fick vi reda på att det råder eldningsförbud i grillen på uteplatsen. Denna har delad skorstensstock med öppna spisen på insidan och det finns ett sotarprotokoll med i dokumentationen där inte detta fel nämns. Finns det i såna här fall två skilda protokoll?. Vi blev så paffa att vi inte reagerade, men sedan ringde vi mäklaren och han glider undan frågan och ringer sedan säljaren som ringer oss och säger att hon sagt det till mäklaren.
Vi har som sagt inte blivit upplysta om detta, sotarprotokollet innehåller inget eldningsförbud (om det inte figurerar två protokoll och det andra - för uteplatsen - har försvunnit). I prospektet för huset har angivits att skorsten har blivit renoverad för några år sedan; dessa fakta sammantaget ledde oss att tro att det inte fanns andra fel än de två mindre anmärkningarna som stod i protokollet.
Sedan har vi upptäckt att golvet i bastun lutar från brunnen, så att vattnet rinner mot väggen och under den ut i förrådet/korridoren. Detta fel har vi ännu inte tagit upp med mäklaren, men vi anar vad svaret blir. Sedan har vi även upptäckt en del andra fel, men dessa har vi avskrivit.
Vår fråga är om hålet i panelen (som doldes av bokhyllan), eldningsförbudet och den läckande bastun med felvinklat golv går att hänföra till dolda fel och om vi har rätt till ersättning från mäklaren/säljaren för dessa?
Micke

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Har mäklaren upplyst om detta? Det ingår i hans arbete. Mäklaren utgår från säljarens information och gör själv ingen undersökning av huset. Mäklarsamfundet kan upplysa om mäklarens arbete:
www.maklarsamfundet.se/kop
www.maklarsamfundet.se/kundombudsman
Har Du anlitat besiktningsman?
Var bokhyllan väggfast? Man borde kunna undersöka bakom hyllan eller fråga säljaren hur väggen ser ut.
Ett felvinklat golv går att upptäcka vid en undersökning.
Eldningsförbudet borde säljaren ha upplyst om. Protokollet skall Du kunna lita på.
Köp mellan privatpersoner regleras av köplagen och där kan man behöva juristhjälp.
Tjänster av mäklare och besiktningsman kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden.
Före husköp bör man kontakta konsumentvägledaren i kommunen eller går in på Konsumentverkets hemsida/Boende: www.boende.konsumentverket.se
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Mäklare eller inte?
Vi har genom min mans arbetskollega fått reda på att ett hus, som ligger i det område vi vill köpa hus i, är till salu. Det har ännu inte gått till mäklare, och vi funderar väl som så att det kunde vara bra att slippa extrakostnaden. Ska vi be en mäklare om hjälp? Om vi gör affären helt privat, klarar vi av det då? Ingen av oss har någon juridisk utbildning och känner att vi kanske är lite osäkra på alla detaljer. Kan banken hjälpa oss? Är det ”svårt” att köpa hus privat, det vill säga utan mäklare? Vad bör vi tänka på, förutom självklara saker som besiktning och magkänsla? Huset är från 1991. Observera att vi inte har sett insidan på huset än och därför är inget riktigt intresse för köp aktuellt ännu. Men frågan finns där ändå.
Janet

Att värdera om det är ”svårt att köpa hus” utan mäklare kan jag inte göra. Men visst, det är mycket jobb. Här kommer en del goda råd längs vägen:
• Lita inte på magkänlsan utan gå systematiskt tillväga! Säljaren har upplysningsplikt och får inte undanhålla information om fel och brister han har vetskap om. Du har som köpare undersökningsplikt enligt Jordabalken. Det betyder att du har en laglig skyldighet att ta reda på husets skick. För att fullgöra den bör det anlitas en besiktningsman antingen av dig som köpare eller av säljaren och jag skulle råda till att anlita en certifierad besiktningsman för överlåtelsebesiktning (www.bygging.se).
• Kontakta byggnadsnämnden på kommunen. Be att få information om stadsplanen, tidigare besiktningsprotokoll, ritningar och bygglov. Miljökontoret känner till om radonmätningar är utförda.
• Kontakta skattemyndigheten om husets taxeringsvärde. Ring tingsrätten, inskrivningsregistret, för att få veta om fastigheten belastas av servitut och/eller inteckningar samt vem som är lagfaren ägare till fastigheten.
• Gör en bokalkyl tillsammans med din bankman och kontrollera uppgifterna på driftkostnaderna. Det tillkommer även en del engångskostnader för lagfart och expeditionsavgift. Om nya lån läggs upp krävs det pantbrev samt eventuella uppläggningskostnader för lån.
• Ansök om lagfart och inskrivning.
• Det är alltid en bra idé att ta professionell hjälp med de juridiska delarna av köpet. Det är viktigt att avtalet blir juridiskt hållbart.
Du kan antingen anlita en mäklare eller en jurist för att upprätta kontraktet och för att få hjälp på tillträdesdagen. Att köpa en bostad är en stor affär och man ska inte ta för stora risker
Länktips:
Konsumentverkets boendesida är oskattbar: www.boende.konsumentverket.se
GP har en intressant artikel i ämnet: http://www.gp.se
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Vi har ett hus som vi är på gång att köpa. Säljaren hade tidigare en mäklare som dock inte har imponerat på någon av oss. Huset besiktigades och det hittades (oväntade) fel somgjorde oss tveksamma. Vi har undersökt med experter samt fått offerter på jobben och bestämt oss för att genomföra köpet. Under tiden har säljaren sagt upp sin mäklare och det har gått över en månad (som enligt säljaren var hans uppsägningstid) så nu ska vi genomföra affären utan mäklaren. Vi är överens om ett reducerat pris och allt annat men en del bekanta säger till mig att säljaren inte har rätt att sälja huset till oss utan mäklaren så snabbt. Vad är rätt? Vi vill inte hamna i ett läge där vi blandas in i oegentligheter.
Johanna

Köparen har inget avtal med mäklaren. Köpet blir mellan två privatpersoner där köplagen gäller. Men säljaren måste först läsa/tolka sitt avtal med mäklaren ordentligt. Det är det som gäller dem emellan.
Ylva Bergers, konsumentvägledare

 

Vi har precis flyttat in i ett hus och funderar på att dränera om. Har du några tips på hur vi kan hitta ett seriöst företag? Ska man ha ett kontrakt innan de sätter igång? Var kan jag kolla om företaget är seriöst?
Linda

Kontakta branchorganisationer. Ta referenser. Kontrollera att hantverkaren har F-skattsedel. Det är viktigt att ha skriftlig uppgift om F-skattesedel och hantverkarens person-, samordnings- eller organisationsnummer.
Gör en F-skatteförfrågan hos Skatteverkets servicetelefon (faxsvar, tel 0771-567 567, direktval 8102). Har inte hantverkaren F-skattsedel, utan A-skattsedel, betraktas du normalt som arbetsgivare.
Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär. RO-formuläret är ett sådant och finns på Konsumentverkets hemsida.
Har du inte tillgång till Internet, så kontakta kommunens konsumentvägledare för hjälp och information!
Ylva Bergers, konsumentvägledare 

TILLBAKA